Tankefull
Kvamfoto
Home »
Kvamfoto

Tankefull

Vi setter av n hel time til fotografering av barn. Da får vi nok tid til å fange mange forskjellige uttrykk. Av og til er det ikke store smil som er det mest interessante, selv om vi alltid får med de også :-)


Location: Trondheim.